Bảng Kanban tại văn phòng của team Cloud Canteen - thumbnail

We have “Kanban”

Hoàng Dung
phút
07/02/2023
Hoàng Dung
phút
02/07/2023

Chúng mình quản lý dự án trên Asana và có những buổi Daily Standup mỗi ngày.

Với chúng mình, Kanban đang là mô hình hiệu quả, bởi cả team có thể theo dõi được luồng công việc trên cùng một giao diện, biết các thành viên khác đang làm gì và hiểu cả dự án đang tiến triển ra sao. Không chỉ áp dụng Kanban online, team Cloud Canteen còn mang nó ra thực tế, viết task trên giấy note gắn lên bảng cứng và thay đổi luồng task thủ công. Đây thật sự là điều rất đặc biệt

Cloud Canteen của chúng mình là một dự án mới, hướng đến dẫn đầu trong giải pháp bữa ăn văn phòng bằng nền tảng công nghệ. Ngoài bộ phận vận hành chính, chúng mình muốn lan tỏa dự án đến cả công ty và mô hình Kanban bảng cứng thế này là một phần không thể thiếu…

Bảng Kanban tại văn phòng của team PITO Cloud Canteen
Bảng Kanban tại văn phòng của team PITO Cloud Cantee
Hoàng Dung

PITO Cloud Canteen đã cho Dung cơ hội là một trong những thành viên đầu tiên góp phần hoàn thiện sản phẩm. Với những nỗ lực của đội ngũ, Dung hy vọng giải pháp công nghệ này sẽ mang cơm văn phòng chuẩn nhà hàng đến với nhiều người dùng nhất có thể.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Có thể bạn sẽ quan tâm

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Đăng ký nhận Newsletter từ PITO

>