Weekly meeting review - PITO Cloud Canteen

Chuẩn bị Weekly Review Document

Hoàng Dung
phút
07/02/2023
Hoàng Dung
phút
02/07/2023

Mỗi tuần, cả team sẽ có những buổi Weekly Review vào mỗi thứ Sáu.

Mục đích của buổi này là giúp mọi người review được dự án đã đến giai đoạn nào, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và cùng nhau nhìn nhận những cố gắng cũng như khó khăn của các thành viên.

Ngoài ra, mỗi buổi sáng chúng mình còn có Daily Stand-up, cùng nhau nhìn lại Kanban và trả lời 3 câu hỏi:

– Hôm qua đã làm gì?
– Hôm nay sẽ làm gì?
– Có khó khăn, vướng mắc ở điểm nào hoặc cần team hỗ trợ như thế nào?

Dù mỗi người đều có những phần việc khác nhau trong dự án PITO Cloud Canteen này nhưng việc Daily Stand-up mỗi ngày và meeting mỗi tuần giúp chúng mình hiểu sâu hơn về công việc của nhau, dễ dàng chuẩn bị cho những bước tiếp theo của kế hoạch, để cùng vận hành dự án một cách tốt nhất.

Meeting Review
Weekly review scrum
Hoàng Dung

PITO Cloud Canteen đã cho Dung cơ hội là một trong những thành viên đầu tiên góp phần hoàn thiện sản phẩm. Với những nỗ lực của đội ngũ, Dung hy vọng giải pháp công nghệ này sẽ mang cơm văn phòng chuẩn nhà hàng đến với nhiều người dùng nhất có thể.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Có thể bạn sẽ quan tâm

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Đăng ký nhận Newsletter từ PITO

>