File Key learning

Chúng mình áp dụng Key learnings như thế nào?

Ánh Phạm
phút
06/02/2023
Ánh Phạm
phút
02/06/2023

Sau các trải nghiệm nội bộ, chúng mình sẽ thu thập feedback của mọi người qua form khảo sát. Mình sẽ tổng hợp feedback vào cuối mỗi tuần để có sự so sánh và đánh giá sơ bộ. Khi kết thúc quá trình trải nghiệm, mình sẽ tổng hợp feedback và cập nhật vào Key learnings. Tại đây, chúng mình sẽ viết về What when well (những việc chúng mình đã làm tốt), What to improve (những việc cần cải thiện) và từ đó đề xuất Actions (hành động cụ thể). Key learnings giúp chúng mình có thể tự đánh giá chất lượng công việc, nắm được những điểm chưa tốt và đưa ra kế hoạch hành động để cải thiện và phát triển quy trình vận hành hơn nữa.

Ánh Phạm

Một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng giúp cho nhân viên của bạn khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Khi phụ trách vận hành PITO Cloud Canteen, Ánh rất vui vì có cơ hội xây dựng “chiếc cầu nối" mang đến bữa trưa thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho tất cả nhân viên văn phòng.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Có thể bạn sẽ quan tâm

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Đăng ký nhận Newsletter từ PITO

>