Chính Sách & Điều Khoản PITO Club 

Chính sách điều khoản PITO Club

Làm thế nào để kích hoạt tài khoản PITO Club?

 • PITO Club áp dụng cho tất cả khách hàng đặt dịch vụ qua nền tảng PITO ngay từ lần đầu tiên.
 • Khi lần đặt dịch vụ đầu tiên kết thúc, bộ phận chăm sóc khách hàng của PITO sẽ gọi điện cho khách hàng để giới thiệu và xác nhận email dùng đăng ký PITO CLUB. 
 • Sau đó, khách hàng sẽ nhận được một email xác minh gửi đến địa chỉ email mà khách hàng sử dụng để đăng ký và kích hoạt tài khoản.
 • Thông tin khách hàng và số điểm tích lũy sau mỗi lần đặt hàng được cập nhật và lưu trữ tại tài khoản cá nhân của khách hàng được kích hoạt trên trang web: club.pito.vn

Hình thức trả điểm thưởng

 • Khi đạt tối thiểu 1,000 điểm, khách hàng có thể đặt lệnh trong hệ thống để quy đổi điểm thưởng. Hệ thống chỉ mở chức năng quy đổi khi điểm đạt tối thiểu 1,000.
 • Điểm thưởng có thể quy đổi thành hai hình thức: (1) phiếu mua hàng tại điện tử e-voucher tại URBOX và (2) mã giảm giá trực tiếp trên đơn hàng tiếp theo của bạn. 
 • Điểm thưởng PITO chưa quy đổi sẽ được bảo lưu trong vòng 12 tháng kể từ lần phát sinh giao dịch thành công cuối cùng. Nếu quá thời hạn 12 tháng mà khách hàng chưa thực hiện quy đổi điểm hoặc không đủ điểm quy đổi thì điểm thưởng PITO khả dụng sẽ hết hạn.
 • Điểm thưởng được quy đổi theo số chẵn tính đến hàng trăm (ví dụ: 1,215 sẽ quy đổi 1,200. Hay 9,769 quy đổi thành 9,000), số điểm lẻ còn dư sẽ được cộng vào điểm cho lần quy đổi tiếp theo.
 • PITO sẽ gửi thư thông báo hoặc nhắn tin để khách hàng có thể quy điểm thưởng đúng thời hạn.

Những lưu ý về điểm thưởng

 • Điểm thưởng, lợi ích, phần quà từ chương trình này không thể quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng, chia sẻ hoặc kết hợp.
 • Điểm thưởng đã quy đổi thành voucher URBOX sẽ được quản lý trên hệ thống của URBOX và có thời hạn sử dụng quy định bởi URBOX, PITO không thể can thiệp hay thay đổi chính sách của URBOX, là đơn vị thứ 3, không thuộc PITO.
 • Sau 12 tháng tính từ lần phát sinh điểm thưởng cuối cùng, nếu khách hàng không yêu cầu quy đổi hoặc không đủ điểm quy đổi, điểm thưởng sẽ mất giá trị và trả về bằng 0.
 • PITO không chịu trách nhiệm về phần thưởng, lợi ích và/hoặc điểm thưởng bị mất hoặc bị đổi do hành vi gian lận của khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và về phần thưởng bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá huỷ. 
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại về chương trình vui lòng liên hệ số hotline 1900.25.25.30 hoặc gửi email về địa chỉ club@pito.vn. Trong mọi trường hợp, quyết định của PITO là quyết định cuối cùng.

Truyền thông tiếp thị

 • Bằng cách đăng ký vào Chương trình, khách hàng sẽ tự động được đăng ký để nhận các email liên quan đến Chương trình, bao gồm các email tiếp thị của Chương trình và khách hàng đồng ý với việc nhận của họ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho khách hàng tùy chọn chọn tham gia để nhận các thông tin tiếp thị khác từ chúng tôi tại thời điểm đăng ký. 

 • Khách hàng có thể chọn không nhận email tiếp thị của Chương trình bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong email hoặc theo cách khác được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư của PITO, nhưng các email hoạt động sẽ vẫn được gửi cho khách hàng vì chúng liên quan đến tư cách thành viên của khách hàng trong Chương trình. Ví dụ như các email xác nhận đổi quà, email cập nhật hồ sơ hoặc các thông tin liên lạc khác có liên quan đến tài khoản của khách hàng. Nếu khách hàng chấm dứt tư cách thành viên Chương trình của mình, khách hàng sẽ không nhận được các thông báo liên quan đến Chương trình nữa.

Chấm dứt và sửa đổi

 • Chương trình và các lợi ích được cung cấp theo quyết định riêng của chúng tôi. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể hủy bỏ, sửa đổi, hạn chế hoặc chấm dứt các Điều khoản này, Câu hỏi thường gặp của chúng tôi và / hoặc Chương trình hoặc bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Chương trình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, mặc dù những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến giá trị của phần thưởng hoặc lợi ích đã tích lũy hoặc kiếm được và / hoặc khả năng đổi phần thưởng hoặc lợi ích đã tích lũy.

 • Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, để: (1) loại trừ khách hàng khỏi việc tham gia vào Chương trình; (2) ngừng tham gia Chương trình của khách hàng; và / hoặc (3) tạm ngừng hoặc kiểm tra tài khoản thành viên của khách hàng trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ lạm dụng Chương trình, không tuân theo bất kỳ Điều khoản nào của Chương trình, không có hoạt động đặt dịch vụ nào trong 24 tháng trở lên, hoạt động bất hợp pháp, gian lận, xuyên tạc hoặc các hành vi khác không phù hợp với các Điều khoản này và / hoặc gây bất lợi cho chúng tôi hoặc lợi ích của chúng tôi, bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ là bất hợp pháp, gian lận sử dụng trái phép bất kỳ phần thưởng, điểm và / hoặc lợi ích nào của Chương trình, đều có thể dẫn đến việc thu hồi tư cách thành viên của khách hàng và khiến khách hàng không đủ điều kiện tham gia vào Chương trình. Nếu tư cách thành viên của khách hàng bị thu hồi, mọi phần thưởng hoặc lợi ích trong tài khoản của khách hàng sẽ tự động hết hạn và quyền truy cập của khách hàng vào Chương trình và các tính năng sẽ tự động chấm dứt theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp, gian lận, trình bày sai, lạm dụng hoặc vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi cũng có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, theo quyết định riêng của mình.

 • Nếu khách hàng quyết định không còn muốn tham gia Chương trình, khách hàng có thể hủy tư cách thành viên của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi mail về club@pito.vn. Nếu khách hàng hủy tư cách thành viên, mọi điểm, phần thưởng hoặc lợi ích trong tài khoản của khách hàng sẽ tự động hết hạn.

Từ chối bảo hành, trách nhiệm hữu hạn

 • Khách hàng đồng ý rằng không có công ty mẹ, công ty cổ phần, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong hợp đồng, bảo hành đối với bất kỳ (a) lợi nhuận của doanh nghiệp; (b) truy cập các giao thức vào chương trình; (c) dữ liệu không được phân phối, mất, khắc phục, hạn chế hoặc sửa đổi khác; (d) mất hoặc thiệt hại của bất kỳ khoản nào phát sinh do việc kinh doanh hoặc việc thực hiện các liên kết của bên thứ ba trên trang web hoặc sử dụng bất kỳ phần thưởng hoặc lợi ích nào của chương trình; (e) viruses máy tính, hỗ trợ hệ thống hoặc chức năng có thể kết nối với việc khách hàng sử dụng trang web, bao gồm hyperlink đến hoặc từ các trang web của bên thứ ba; (f) bất kỳ sự không chính xác hoặc sợ hãi trong nội dung chương trình; hoặc (g) sự kiện sau sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng những sai lầm hoặc lỗi sẽ được sửa.
 • Khách hàng đồng ý rằng không có khiếu nại hoặc hành động phát sinh ngoài, hoặc liên quan đến việc khách hàng tham gia chương trình, sử dụng bất kỳ phần thưởng hoặc lợi ích khác hoặc các điều khoản này có thể được khách hàng bỏ qua một (1) năm sau khi có nguyên nhân có hành động liên quan đến yêu cầu hoặc hành động đó. Nếu khách hàng không hài lòng với chương trình, chấm dứt thành viên của khách hàng trong chương trình là biện pháp duy nhất của khách hàng. Chúng tôi không có nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng.

Bồi thường

 • Khách hàng đồng ý công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, người cấp phép, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi vô hại đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba, hành động hoặc yêu cầu do khách hàng tham gia Chương trình vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc các Điều khoản này.

Luật điều chỉnh và tranh chấp

 • Chương trình này và các Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật nội dung của Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, như thể chúng là một hợp đồng được ký kết hoàn toàn và thực hiện hoàn toàn trong phạm vi Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam và không tham chiếu đến các cân nhắc về xung đột pháp luật.

 • Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chương trình này, các điều khoản này, thành viên chương trình của khách hàng hoặc mối quan hệ giữa các bên sẽ được gửi để biện chứng bảo mật trong năm mới và khách hàng đồng ý nộp lời khuyến nghị của mình. Đồng ý thêm rằng bất kỳ tranh chấp nào về phạm vi của điều khoản trọng tài này và bất kỳ tranh chấp nào về việc liệu khiếu nại có phải là trọng tài hay không sẽ được trình lên trọng tài để quyết định. Bất chấp những điều đã nói ở trên, trong phạm vi mà khách hàng đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của các chi nhánh, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi hoặc có nguyên nhân hành động vì lý do công bằng, chúng tôi có thể tìm kiếm lệnh hoặc biện pháp thích hợp khác cứu trợ tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào và khách hàng đồng ý với quyền tài phán và địa điểm tại bất kỳ tòa án nào như vậy cho các mục đích như vậy. Việc phân xử theo các Điều khoản này sẽ được tiến hành theo Quy tắc bổ sung về tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng sau đó sẽ được áp dụng với Hiệp hội Trọng tài Việt Nam. Phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được đưa vào như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

 • Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào sẽ được giới hạn trong tranh chấp giữa chúng tôi và cá nhân khách hàng, và (i) không có trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào được tham gia với bất kỳ hoạt động nào khác; (ii) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào được phân xử hoặc giải quyết trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể; và (iii) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có mục đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác. khách hàng đồng ý rằng khách hàng chỉ có thể mang lại khiếu nại cho chúng tôi trong khả năng cá nhân của khách hàng và không phải là một nhân viên hoặc thành viên lớp trong bất kỳ lớp được nhập khẩu hoặc đại diện nào.

Luật điều chỉnh và tranh chấp

 • Thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng liên quan đến Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được thực hiện liên quan đến tư cách thành viên Chương trình của khách hàng, sẽ được chúng tôi sử dụng và tiết lộ theo Chính sách Bảo mật của PITO. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng để (1) cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, chẳng hạn như phục vụ và duy trì tư cách thành viên Chương trình của khách hàng với chúng tôi; (2) bảo vệ chống lại hoạt động lừa đảo và gian lận; (3) cho phép sử dụng nội bộ phù hợp với Chính sách Bảo mật PITO của chúng tôi; và (4) tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý. 
 • PITO cam kết không bán hoặc giao thông tin của khách hàng cho một bên nào khác.
>