Project Journey PITO Cloud Canteen

Triển khai nhật ký dự án PITO Cloud Canteen

Hoàng Dung
phút
07/02/2023
Hoàng Dung
phút
02/07/2023

Đây là chiếc task mà tui làm quài hông xong. Nhưng cũng là chiếc task quan trọng để ghi lại toàn bộ hành trình của tui khi cùng mọi người xây dựng sản phẩm này.

Task nhật ký dự án khi vừa được tạo trên Asana

Để hoàn thiện được project này, tui đã phải thực hiện các bản vẽ mẫu cũng như tìm kiếm các giải pháp khác nhau. Làm sao cho tất cả mọi người đều cảm thấy dễ dàng trong việc trình bày hành trình của mình? Làm sao khách hàng khi đọc cảm thấy thích thú và tò mò về dự án hơn.

Và chuỗi Nhật ký này là cách PITO Cloud Canteen đã triển khai!

Hoàng Dung

PITO Cloud Canteen đã cho Dung cơ hội là một trong những thành viên đầu tiên góp phần hoàn thiện sản phẩm. Với những nỗ lực của đội ngũ, Dung hy vọng giải pháp công nghệ này sẽ mang cơm văn phòng chuẩn nhà hàng đến với nhiều người dùng nhất có thể.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Có thể bạn sẽ quan tâm

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Đăng ký nhận Newsletter từ PITO

>